"ท่านถามผู้เชี่ยวชาญตอบ" Q&A

ฝากข้อความหรือคำถามของคุณไว้เราจะติดต่อและตอบใน 24 ชั่วโมง

หมวดหมู่ "การบาดเจ็บทางการกีฬา"

อดีตนักกีฬาอายุ 26 ปี

Posted on November 15, 2013 by kiti narong in Other with 0 comments.

อดีตนักกีฬาอายุ 26 ปี เป็นนักกีฬาเบสบอลสมัยศึกษาอยู่ต่างประเทศเคยมีประวัติไหล่หลุด 1 ครั้งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ขณะนี้แหยงไปหมดกลัวไหล่หลุดอีก ถามว่าจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อตรงไหนครับ

exercise is medicine thailand